Hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon

Liidu eesmärgiks on
hoiu-laenuühistute omavahelise koostöö süvendamine
ning
huvide esindamine nii siseriiklike
kui ka Euroopa Liidu institutsioonide juures

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

 

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab tugevamaid ja pikaajalisemaid hoiu-laenuühistuid üle Eesti juba 16 aastat. Liidu sihiks on süvendada hoiu-laenuühistute omavahelist koostööd ning seista hoiu-laenuühistute huvide ja hea maine eest nii siseriiklikult kui rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Liidu põhiülesanne on hoiu-laenuühistute hea maine hoidmine ning usaldusväärsuse tagamine. Sellest tulenevalt on liidu liikmeks võimalik saada üksnes hoiu-laenuühistul, kes on oma varasema tegevusega suutnud tekitada usaldust nii liidus kui Eesti avalikkuses.

Liidu ülesannete hulka kuulub ka koolituste korraldamine oma liikmetele. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises.

Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Sellest täpsemalt vaata siit.

Mis on Hoiu-laenuühistu?

Ühistuline rahaasutus

Hoiu-laenuühistud (HLÜ) on ühistulised rahaasutused, mille ülesanne on pakkuda enda liikmetele kaasaegseid finantsteenuseid.

Liikmete huvides

Hoiu-laenuühistu tegevuse eesmärk on osutada oma liikmetele võimalikult soodsaid finantsteenuseid. Seega erineb hoiu-laenuühistu kommertspankadest, kelle eesmärgiks on oma klientide arvel võimalikult suure kasumi teenimine.

Läbipaistev struktuur

Liikmed valivad üldkoosolekul hoiu-laenuühistu nõukogu, kes omakorda määrab ametisse ühistu juhatuse. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul annab ühistu juhatus liikmetele ülevaate ühistu tegevuse kohta. 

Kaasaegsed teenused

Hoiu-laenuühistute põhilised pakutavad teenused on tuletatavad hoiu-laenuühistu nimest endast – nendeks on hoiused ja laenud. Üha enam hoiu-laenuühistuid on hakanud pakkuma teisigi finantsteenuseid nagu liisingud, garantiid ning faktooringud. Mõnes HLÜ-s töötab juba ka internetipank.

Kuulub liikmetele

Kõik hoiu-laenuühistu kliendid ehk liikmed on ühistu omanikeks. Lihtsustatult öeldes on hoiu-laenuühistu oma liikmetele kuuluv pank, mille igapäevatööd korraldab nõukogu poolt kinnitatud juhatus. Liikmetel on õigus saada osa ühistu kasumist. 

Kodumaine kapital

Hoiu-laenuühistud rajanevad kodumaisel kapitalil. Nad aitavad edendada Eesti elu ka väljaspool pealinna. Ühistuline finantsteenus aitab kindlustada väikeettevõtjate ja eraisikute majanduslikku ning sotsiaalset olukorda nii maal kui linnas.

Hoiu-laenuühistud Eestis

Leie Hoiu-laenuühistu - Viljandimaa

Aadress Leie küla, Kolga-Jaani, Viljandimaa
Tel 433 3008 / 505 2587
info@ leie.ee / www.leie.ee

Kehtna Hoiu-laenuühistu – Raplamaa

Aadress Viljandi mnt. 19, Rapla, 79511 / Pargi 3, Kehtna, Raplamaa
Tel 487 5245 / 527 1055
kehtna.hly@mail.ee / www.kehtnahly.ee

Kambja Hoiu-laenuühistu – Tartumaa

Aadress Kesk 2, Kambja, Tartumaa / Lipuväljak 13, 3. korrus (316), Otepää, Valgamaa
Tel 741 6237 / 5340 4980
kambja.hly@neti.ee / www.hly.ee

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu – Järvamaa ja Virumaa

Aadress Kase 1, Järva-Jaani, Järvamaa
Tel 386 3409 / 504 6823
mari@kreedo.ee / www.mehly.ee

Saaremaa Hoiu-laenuühistu – Saaremaa

Aadress Tallinna tn 27, Kuressaare
Tel 453 3132
shlu@tt.ee / www.saartehoius.ee

Põlvamaa Hoiu-laenuühistu – Põlvamaa

Aadress Kesk 12, Põlva
Tel 799 3186, 504 6750
hoius@hot.ee / www.hoius.ee

Tartu Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Raekoja plats 20, Tartu / Pärnu mnt 326, Tallinn
Tel 740 7132
info@yhistupank.ee / www.ühistupank.ee

Metsa Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Tallinna mnt 4, Risti, Läänemaa
Tel 5669 4989
sven.koster@erametsaliit.ee / www.metsaraha.ee

Eesti Evangeelne Luterlik Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Kiriku plats 3, Toompea, Tallinn
eelhly@gmail.com

Peamised koostööpartnerid

Maaelu Edendamise Sihtasutus

www.mes.ee

Põllumajandusministeerium

www.agri.ee

USA Virginia Hoiu-laenuühistute Liiga

(Virginia Credit Union League)

www.vacul.org

Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu

(World Council of Credit Unions)

www.woccu.org

Euroopa hoiu-laenuühistute koostöövõrgustik

(European Network of Credit Unions)

www.creditunionnetwork.eu