Hoiu-laenuühistu Liit

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on 1999.a asutatud hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon, kuhu kuulub kaheksa hoiu-laenuühistut üle Eesti. Liidu eesmärgiks on hoiu-laenuühistute omavahelise koostöö süvendamine ning huvide esindamine nii siseriiklike, Euroopa Liidu kui muude rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Liidu ülesandeks on korraldada tingimusi Liitu kuuluvate hoiu-laenuühistute ning nende tugiasutuste võrgu arendamiseks. Liit seisab hoiu-laenuühistute hea maine ning usaldusväärsuse eest.

Sellest tulenevalt on liidu liikmeks võimalik saada üksnes seaduskuulekal hoiu-laenuühistul, kes oma varasema tegevusega on suutnud tekitada usaldust liidus ning avalikkuses. Liit korraldab oma liikmetele koolitusi ning hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega.

Eesti HLÜ Liit on WOCCU (World Council of Credit Unions – Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu) täisliige.

Juhatus

Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu juhatuses on 4 liiget. Kõik juhatuse liikmed on seotud erinevate Eesti hoiu-laenuühistutega.

SA Hoiuste Tagamise Fond

Juhataja Pr. Maria Peldes

mari@kreedo.ee

tel: 504 6823

Asutatud: 31.05.2001

Asutaja: Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

Registrikood: 90006354

Aadress: Kase 1, Järva-Jaani

73301 Järvamaa

Nõukogu liikmed:

Pr. Helle Virt (esimees)

Pr. Linda Sossi

Pr. Heili Kaljuste

Pr. Lea Toompuu

 

Hoiuste Tagamise Fond

Tagatakseainult nende liikmesühistute liikmete hoiuseid, mis on Fondiga lepingu sõlminud ja teevad regulaarseid makseid Fondi. Fondiga liitumiseks peab HLÜ tõendama, et tema tegevus on HLÜ seadusega kooskõlas ning finantsseis on stabiilselt usaldusväärne. Hoiused on tagatud kuni 20 000 euro ulatuses.

SA HTF poolt on praegu tagatud viie HLÜ hoiuseid: Kambja, Kehtna, Saaremaa, Põlvamaa ja Maaelu Edendamise HLÜ liikmete omad.

Juhataja Pr. Maria Peldes
mari@kreedo.ee
tel: 504 6823

AS BSS (Baltic Shared Services)

Aktsiaselts asutati 2010. aastal ülesandega välja töötada hoiu-laenuühistutele integreeritud tarkvara, mis haldab kliendibaasi, laene, hoiuseid ning võimaldab ühistutel teha makseid läbi interneti ja mobiilipanga akna. Seltsi liikmeteks on kõik HLÜ Liidu liikmesühistud, Eesti HLÜ Liit, tarkvara arendusfirma ning kaks välispartnerit Ameerika Ühendriikide hoiu-laenuühistute süsteemist.
Maaelu Edendamise ja Kambja HLÜ on omandanud Finantsinspektsioonilt makseasutuse litsentsi (olles seetõttu ühtlasi FI järelevalve all). Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu võimaldab oma liikmetele hetkel ainsana internetipanga teenust. Teised ühistud alles valmistuvad süsteemi kasutamiseks.

Juhataja: Hr. Andrus Ristkok
rist@pirgu.ee
tel: 56 647 806