Hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon

Liidu eesmärgiks on
hoiu-laenuühistute omavahelise koostöö süvendamine
ning
huvide esindamine nii siseriiklike
kui ka Euroopa Liidu institutsioonide juures

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

 

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab tugevamaid ja pikaajalisemaid hoiu-laenuühistuid üle Eesti juba 16 aastat. Liidu eesmärgiks on süvendada hoiu-laenuühistute omavahelist koostööd ning seista hoiu-laenuühistute huvide ja hea maine eest nii siseriiklikult kui rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Liidu eesmärk hoiu-laenuühistute hea maine hoidmine ning usaldusväärsuse tagamine. Sillest tulenevalt on liidu liikmeks võimalik saada üksnes hoiu-laenuühistul, kes on oma varasema tegevusega suutnud tekitada usaldust nii liidus ning avalikkuses.

Liidu haldusalasse kuulub ka koolituste korraldamine oma liikmetele. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja räägib aktiivselt kaasa seadusandluse korraldamisel. 

Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistute kliente, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Sellest täpsemalt vaata siit.   

Mis on Hoiu-laenuühistu?

Ühistuline rahaasutus

Hoiu-laenuühistud (HLÜ) on ühistulised rahaasutused, mille eesmärk on pakkuda oma liikmetele kaasaegseid finantsteenuseid. 

Liikmete huvides

Hoiu-laenuühistu eesmärgiks on olla maksimaalselt kasulik oma liikmetele. Seega erineb hoiu-laenuühistu kommertspankadest, kelle eesmärgiks on oma klientide arvelt võimalikult suure kasumi teenimine. 

Läbipaistev struktuur

Hoiu-laenuühistud on läbipaistvad. Think more. 

Kaasaegsed teenused

Hoiu-laenuühistute põhilised pakutavad teenused on tuletatavad hoiu-laenuühistu nimest endast – nendeks on hoiused ja laenud. Üha enam hoiu-laenuühistuid on hakanud pakkuma teisigi finantsteenuseid nagu faktooringud, garantiid ning liisingud. 

Kuulub liikmetele

Kõik hoiu-laenuühistu kliendid ehk liikmes on ühistu omanikeks. Lihtsustatult öeldes on hoiu-laenuühistu oma liikmetele kuuluv pank, mille igapäevatööd korraldab nõukogu poolt kinnitatud juhatus. 

Kodumaine kapital

Hoiu-laenuühistud rajanevad kodumaisel kapitalil ja aitavad edendada Eesti elu ka väljaspool pealinna. Ühistuline finantsteenus aitab kindlustada väikeettevõtjate ja eraisikute majanduslikku ning sotsiaalset olukorda nii maal kui linnas.

Hoiu-laenuühistud Eestis

Leie Hoiu-laenuühistu - Viljandimaa

Aadress Leie küla, Kolga-Jaani, Viljandimaa
Tel 433 3008 / 505 2587
info@ leie.ee / www.leie.ee

Kehtna Hoiu-laenuühistu – Raplamaa

Aadress Pargi 3, Kehtna, Raplamaa
Tel 487 5245
kehtna.hly@mail.ee / www.kehtnahly.ee

Kambja Hoiu-laenuühistu – Tartumaa

Aadress Kesk 2, Kambja, Tartumaa
Tel 741 6237 / 5340 4980
kambja.hly@neti.ee / www.hly.ee

Maaelu-Edendamise Hoiu-laenuühistu – Järvamaa ja Virumaa

Aadress Kase 1, Järva-Jaani, Järvamaa
Tel 386 3409 / 504 6823
mari@kreedo.ee / www.mehly.ee

Saaremaa Hoiu-laenuühistu – Saaremaa

Aadress Tallinna tn 27, Kuressaare
Tel 453 3132
shlu@tt.ee / www.saartehoius.ee

Põlvamaa Hoiu-laenuühistu – Põlvamaa

Aadress Kesk 12, Põlva
Tel 799 3186, 504 6750
hoius@hot.ee / www.hoius.ee

Tartu Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Raekoja plats 20, Tartu / Pärnu mnt 326, Tallinn
Tel 740 7132
info@yhistupank.ee / www.ühistupank.ee

Metsa Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Tallinna mnt 4, Risti, Läänemaa
Tel 5669 4989
sven.koster@erametsaliit.ee / www.metsaraha.ee

Eesti Evangeelne Lutelik Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadress Kiriku plats 3, Toompea, Tallinn
eelhly@gmail.com

Koostööpartnerid

Maaelu Edendamise Sihtasutus

www.mes.ee

Põllumajandusministeerium

www.agri.ee

USA Virginia Hoiu-laenuühistute Liiga

(Virginia Credit Union Legue)

www.vacul.org

Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu

(World Council of Credit Unions)

www.woccu.org

Euroopa hoiu-laenuühistute koostöövõrgustik

(European Network of Credit Unions)

www.creditunionnetwork.eu