Statistika

Statistika koostamisel on aluseks võetud Eesti Panga avaldatav hoiu-laenuühistute bilanss seisuga 31.12.2017
Hoiu-laenuühistu liikmete arv
Varade maht (€)
Sihtotstarbeline laenuressurss
Väljastatud laenude maht (€)
Eraisikutele väljastatud laenud (€)
Muudele äriühingutele väljastatud laenud (€)
Kaasatud hoiuste maht (€)
Ülevaade Eestis tegutsevate hoiu-laenuühistute kohustustest
 Ülevaade Eestis tegutsevate hoiu-laenuühistute varadest ning omakapitalist

Eesti HLÜ sektor

Statistika koostamisel on aluseks võetud Eesti Panga avaldatav hoiu-laenuühistute koondbilanss ning hoiu-laenuühistute statistika seisuga 31.12.2017.

Liikmete arv
Väljastatud laenude maht (€)
Varade maht (€)
Kaasatud hoiuste maht (€)