Uudised

Uudised

18. oktoobril 2018 tähistas Eesti HLÜ Liit tavapärsemast pidulikuma laiendatud üldkoosolekuga Rahvusvahelist Hoiu-laenuühistute Päeva Tartumaal Kambja lähedal Lättemaa puhkemajas. Koosolekul tehti ülevaade WOCCU-sse (Ülemaailmne Hoiu-Laenuühistute Liit) kuuluvate HLÜ-de seisust ning arutati Eesti HLÜ Liidu tulevikuplaane.

19.-21. aprillini 2018 oli Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu esindus taas väljas Tartu Maamessil.

4.-6. septembrini 2017 viibis Eestis kuueliikmeline koostööpartnerite delegatsioon Ameerika Ühendriikide Virginia Hoiu-laenuühistute Liidust.

23.-26. juulini 2017 toimus Viinis WOCCU aastakonverents. Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu esindas konverentsil ja ka organisatsiooni aastakoosolekul Eesti HLÜ Liidu juhatuse liige Erki Pisuke.

20.-22. aprillini 2017 toimus Tartus järjekordne Maamess. Nagu eelmistel aastatel, oli seegi kord Eesti Hoiu-laenuühistute Liit oma esindusega messil kohal.

26. juunist kuni 1. juulini 2016 toimus Tallinnas Institute for Social Banking (Saksamaa) korraldusel suvekool pealkirjaga “Future Finance”. See on regulaarselt toimuv foorum nn pehme panganduse entusiastidele.

17.-20. juulini 2016 leidis Põhja-Iirimaal Belfastis aset järjekordne WOCCU aastakonverents. Osavõtjaid oli 53-st riigist kokku üle 1600. Eesti HLÜ Liit ja SA Virginia HLÜ Liiga pälvisid sel aastal ühe kolmest WOCCU kõrgeimast tunnustusest – Distinguished Service Award. Sel moel tunnustati Eesti ja Virginia Liiga viljakat aastatepikkust koostööd. Autasu võtsid vastu Eesti poolt A.Ristkok ja Virginia HLÜ Liiga poolt sealse Eesti-Virginia partnerluskomitee esimees J.Valdov. Teised kaks samalaadset tunnustuse pälvinut olid Ron Hance ja Bill Cheney kauaaegse ennastsalgava teenistuse eest hoiu-laenuühistute süsteemis Ameerikas.

22. jaanuaril 2016 korraldas EP konservatiivide ja reformistide grupp Riias ühepäevase konverentsi “Hoiu-laenuühistud kui regionaalarengu ja kasvu käivitajad” (Credit Unions as a Driver for Regional Development and Growth: European Experience and the Future Outlook for Latvia). A.Ristkokilt oli tellitud ettekanne hoiu-laenuühistute arengust ja väljakutsetest Eestis.

Eesti delegatsion viibis 12.-15. juulini 2015 USA-s Denveris WOCCU aastakonverentsil. Delegaate oli 62-st riigist kokku 2500. Konverentsi ametliku programmi kõrval korraldas Virginia HLÜ Liiga piduliku vastuvõtu Eesti delegatsioonile. Selle käigus märgiti ära meie vahelist viljakat ja tulemusrikast koostööd. Selle koostöö tulemusena on käivitunud ühisettevõtte AS BSS nime all Eesti HLÜ-de jaoks nii oluline integreeritud IT-süsteem ühes kliiringu ja maksesüsteemiga.