Hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon

Liidu eesmärgiks on
hoiu-laenuühistute omavahelise koostöö süvendamine
ning
huvide esindamine nii siseriiklike
kui ka Euroopa Liidu institutsioonide juures

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon, mis ühendab tugevamaid ja pikaajalisemaid hoiu-laenuühistuid üle Eesti juba 18 aastat. Liidu sihiks on süvendada hoiu-laenuühistute omavahelist koostööd ning seista hoiu-laenuühistute huvide ja hea maine eest nii siseriiklikult kui rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Liidu põhiülesanne on hoiu-laenuühistute hea maine hoidmine ning usaldusväärsuse tagamine. Sellest tulenevalt on liidu liikmeks võimalik saada üksnes hoiu-laenuühistul, kes on oma varasema tegevusega suutnud tekitada usaldust nii liidus kui Eesti avalikkuses.

Liidu ülesannete hulka kuulub vajamineva oskusteabe ja vahendite hankimine ning koolituste korraldamine oma liikmetele. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises.

Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Sellest täpsemalt vaata siit.

Mis on Hoiu-laenuühistu?

Ühistuline rahaasutus

Hoiu-laenuühistud (HLÜ) on ühistulised rahaasutused, mille ülesanne on pakkuda enda liikmetele kaasaegseid finantsteenuseid.

Liikmete huvides

Hoiu-laenuühistu põhiülesanne on osutada oma liikmetele võimalikult soodsaid finantsteenuseid. Seega erineb hoiu-laenuühistu kommertspankadest, kelle eesmärgiks on oma klientide arvel võimalikult suure kasumi teenimine vähestele omanikele.

Läbipaistev struktuur

Liikmed valivad üldkoosolekul hoiu-laenuühistu nõukogu, kes omakorda määrab ametisse ühistu juhatuse. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul annab ühistu juhatus liikmetele ülevaate ühistu tegevuse kohta. 

Kaasaegsed teenused

Hoiu-laenuühistute põhilised pakutavad teenused on tuletatavad hoiu-laenuühistu nimest endast – nendeks on hoiused ja laenud. Üha enam on hoiu-laenuühistuid hakanud pakkuma teisigi finantsteenuseid nagu liisingud, garantiid, faktooringud, finantsnõustamine. Mõni HLÜ pakub juba ka makseteenuseid läbi interneti.

Kuulub liikmetele

Kõik hoiu-laenuühistu kliendid ehk liikmed on ühistu omanikeks. Lihtsustatult öeldes on hoiu-laenuühistu oma liikmetele kuuluv pank, mille igapäevatööd korraldab nõukogu poolt kinnitatud juhatus. Liikmetel on õigus saada osa ühistu kasumist. 

Kodumaine kapital

Hoiu-laenuühistud rajanevad kodumaisel kapitalil. Nad aitavad edendada Eesti elu ka väljaspool pealinna. Ühistuline finantsteenus aitab edendada väikeettevõtjate ja eraisikute toimetulekut ning heaolu nii maal kui linnas.

Hoiu-laenuühistud Eestis

Leie Hoiu-laenuühistu - Viljandimaa

Aadress Leie küla, Kolga-Jaani, 70303 Viljandimaa
Tel 433 3008 / 505 2587
info@ leie.ee / www.leie.ee

Kehtna Hoiu-laenuühistu – Raplamaa

Aadress: Tallinna mnt. 38, Rapla, 79511 Raplamaa
Tel 487 5245 / 527 1055
kehtna.hly@mail.ee / www.kehtnahly.ee

Kambja Hoiu-laenuühistu – Tartumaa

Aadress Kesk 2, Kambja, 62034 Tartumaa / Lipuväljak 13, 3. korrus (316), 67405 Otepää, Valgamaa
Tel 741 6237 / 5340 4980
kambja.hly@neti.ee / www.hly.ee

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu - kogu Eesti

Aadressid:

Järva-Jaanis – Kase 1, Järva-Jaani, 73301 Järvamaa, tel 386 3409 / 504 6823

Koerus – Paide tee 5, 73001 Koeru, Järvamaa
Tel 385 4135

Põltsamaal – Tartu mnt. 1a, 48105 Põltsamaa, Jõgevamaa, tel 5300 7279

Tallinnas – Tartu mnt. 25, 9.korrus, 10117 Tallinn, tel 520 0060, maria@hoiulaenu.ee / www.hoiulaenu.ee

Pärnus – Riia mnt 106, 80042 Pärnu

Saaremaa Hoiu-laenuühistu – Saaremaa

Aadress Tallinna tn 27, 93811 Kuressaare
Tel 453 3132
shlu@tt.ee / www.saartehoius.ee

Põlvamaa Hoiu-laenuühistu – Põlvamaa

Aadress Kesk 12, 63307 Põlva
Tel 799 3186, 504 6750
hoius@hot.ee / www.hoius.ee

Tartu Hoiu-laenuühistu – kogu Eesti

Aadressid:

Tartus – Raekoja plats 20, 51004 Tartu
Tel 740 7134
Tallinnas Nõmmel – Pärnu mnt 326, 11611 Tallinn
Tel 6 013 882
Tallinna kesklinnas – Rävala pst. 5, 10143 Tallinn (Rävala ärikeskus)
Tel 5332 5066
Narvas – Tallinna mnt 14, 20304 Narva
Tel 356 0068
Jõhvis (sularahata kontor) – Keskväljak 6, Jõhvi 41536 (Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 660 8480
Põltsamaal – Pajusi mnt. 22, Põltsamaa 48106
Tel 5377 8824

info@tartuhly.ee / www.tartuhly.ee

Peamised koostööpartnerid

Maaelu Edendamise Sihtasutus

www.mes.ee

Põllumajandusministeerium

www.agri.ee

USA Virginia Hoiu-laenuühistute Liiga

(Virginia Credit Union League)

www.vacul.org

Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu

(World Council of Credit Unions)

www.woccu.org

Euroopa hoiu-laenuühistute koostöövõrgustik

(European Network of Credit Unions)

www.creditunionnetwork.eu